فوق روان کننده بتن KBF-N3500

مقدار مصرف:

این روان کننده بتن، به طور معمول 0/5 الی 1/2 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد که این مقدار بسته به شرایط آب و هوایی، نوع مصالح و روانی مورد نیاز قابل تغییر است. در شرایط عادی و هوای معتدل میزان مصرف بهینه این روان کننده 0/7% وزن سیمان مصرفی می باشد.پیشنهاد می شود به منظور تعیین مقدار بهینه مصرف، آزمایشات اولیه در محل کارگاه انجام پذیرد.

روش استفاده:

روان کننده بتن KBF-N3500 را در هنگام اختلاط بتن یا پس از اختلاط کامل بتن به تدریج به مخلوط اضافه کنید.امکان اضافه کردن آن به آب بتن نیز وجود دارد.

شرایط نگهداری:

توصیه می شود این روان کننده در دمای بین 5 الی 37 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

نکات ایمنی:

در صورت تماس با چشم، چشم را با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشویید و در صورت مشاهده علائم حساسیت با پزشک مشورت کنید

مشخصات فنی :

رنگ : قهوه ای تیره

یکنواختی : همگن

پی اچ : 1±6

چگالی نسبی : 0/03±1/12

باقیمانده جامد : بین 35/9 و 39/7 درصد

میزان کلر : ندارد

رفتار خوردگی : ندارد