دكسترين زرد KBF-P250

     دکسترین زرد پودری زرد رنگ و یکی از مشتقات نشاسته است که ازحلالیت در آب سرد به میزان تقریبی 50 الی 85 درصد برخوردار می باشد. ویسکوزیته آن نسبت به نشاسته خام پایین تر و فیلم حاصل از آن قوی تر است و خواص چسبندگی بسیار خوبی دارد.

کاربردها :

1- صنایع نسوز

2- چسب پاکت نامه و تمبر پستی

3- صنایع کارتن سازی

4- بعنوان مواد اولیه در تولید بسیاری از چسبهای پایه آب

5- تولید رنگ و جوهر و مرکب

6- در صنایع رنگرزی و تولید رنگ بعنوان عامل ایجاد چسبندگی بهتر رنگ به دیوار

7- تولید کاغذ کاربن

8- در صنایع ریخته گری بعنوان چسب قالب و ماهیچه

9- تولید لوله های مقوایی , دوکهای مقوایی

10- تولید مواد شوینده

11- چسب لیبل بطری

12- تولید ذغال قالبی

13- چسب کاغذ دیواری

14- تولید لوازم آتش بازی و باروت

15- تولید الکترود جوشکاری

16- صنایع فولاد ، گندله سازی و آهن اسفنجی

17- افزودنی های بتن

18- تولید کاشی و سرامیک

مشخصات فنی :

1- شکل ظاهری                                         پودر زرد

2- رطوبت                                                  6 الی 8 درصد

3- پی – اچ                                                 3 الی 4

4- حلالیت در آب سرد                                  50 الی 85 درصد

5- خاکستر                                                کمتر از 1 درصد

مزایا :

خواص چسبندگی قوی، استحکام فیلم، تک اولیه قوی، حلالیت در آب سرد، سرعت خشک شدن بالا، تولید چسهایی با درصد جامد بالا