محصولات

 1. چسب مخصوص پاکتهای چندلایه کاغذی KBF-P100
 2. چسب کاشی و سرامیک خمیری KBF-C100
 3. چسب مایع دکسترین KBF-L250
 4. چسب مایع دکسترین KBF-L350
 1. دکسترین سفید KBF-P150 
 2. دکسترین زرد KBF-P250
 3. دکسترین قهوه ای KBF-P350
 1. روان کننده بتن KBF-N3000
 2. فوق روان کننده بتن KBF-N3500
 3. ابر روان کننده بتن KBF-N4000
 4. ضدیخ بتن KBF-A200